Dobrodošli u muzičku školu grada Bohuma

Muzička škola je mesto za raznolikost. Zbog toga mi muzičku školu i to što ona nudi na ovom mestu opisujemo na srpskohrvatskom jeziku.

Ovde ćete pronaći sveobuhvatni opis najvažnijih ponuda i informacija muzičke škole. Preko znaka [Sprache] koji je na uvodnoj strani kliknuti, a isto tako možete navesti i celu web-stranicu i prevesti na srpskohrvatski jezik.

Muzička škola za svakog pojedinca

Bohum je veliki i raznolik grad, a isto tako i ponuda muzičke škole.

Sama muzička škola smeštena je u centru grada, a izdvojena odeljenja muzičke škole raspoređena su po različitim delovima grada, u dečjim vrtićima i školama.
Kvalifikovani učitelji nude časove za svaki uzrast deteta i za različite interese.
Sadržina se prilagođava različitim potrebama i interesovanjima društva našeg grada.
Ujedno se naš program stalno dalje razvija kroz fleksibilne oblike nastave, a projekti i digitalna ponuda se konstantno nadograđuju.
Za pristup i učešće na nastavi pri  muzičkoj školi treba se popuniti prijava. Skoro sve ponude se plaćaju, ali postoje i mogućnosti za odredjene popuste.
Za pitanja kliknite na link: „Kontakt

Muzička škola Vas srdačno očekuje!

Ponuda za decu od šest meseci do šest godina

Muzički mišići i muzički patuljci
Za decu od 6 meseci do 4 godine sa pratnjom odrasle osobe
Kod ove ponude deca posećuju nastavu i doživljavaju muziku zajedno sa jednom odraslom osobom. Oni zajednički pronalaze tonove, zvukove i uče pesmice. Pratnja od strane odrasle osobe pruža deci podstrek za zajedničko muziciranje.
Koliko često:  jednom sedmično
Start: u martu i oktobru
Cena: 24 evra mesečno, popust je moguć Više informacija i prijavljivanje pod „Musikmäuse“ ili „Musikwichtel

Rano muzičko vaspitanje
Za decu uzrasta od 4 do 6 godina
U ranom muzičkom vaspitanju deca otkrivaju kako muzika u svojoj raznovrsnosti može da zvuči. U grupi se deca aktivno osamostaljiju za vreme pevanja, igranja i muziciranja. Muzička nastava priprema decu i za kasniju nastavu na muzičkom instrumentu.
Koliko često: jednom sedmično
Start: posle letnjeg raspusta
Cena: 29 evra mesečno, popust je moguć Više informacija i prijavljivanje možete naći  pod „Musikalische Früherziehung

Muzika u dečjim vrtićima
Muzička škola u saradnji sa mnogobrojnim dečjim vrtićima nudi nastavu muzike na licu mesta. Pedagozi muzičke škole u ovim kursevima rade uzajamno sa vaspitačima dečjih vrtića.
U ponekim obdaništima je plaćanje kursa obavezno, a u pojedinim dečjim vrtićima je besplatno.
Koliko često:  jedanput sedmično
Start: posle ljetnjeg raspusta
Cena: besplatno ili 27 evra mesečno, popust je moguć
Sve u vezi kurseva muzike u dečjim vrtićima, prijavljivanja i za više informacija kliknite na „Kita & Musikschule“ ili „EMU – Musik in der Kita

Ponuda za svaki uzrast

JeKits
Program „JeKits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ u prevodu „svakom detetu instrument, ples, pevanje“ se sprovodi u svim osnovnim školama u Bohumu.  Na školama je da izaberu između oblasti – instrumenti ili pevanje.

Sva deca osnovne škole tokom 1. razreda zajedno se upoznavaju sa osnovama muzike.
Koliko često:  jednom sedmično, ceo razred
Start: posle letnjeg raspusta Cena: besplatna ponuda

Od 2. do 4. razreda osnovne škole postoji mogućnost instrumentalne nastave u manjim grupama.  Različite instrumentalne grupe sviraju zajedno u školskom orkestru. Muzički instrumenti  daju se besplatno učenicima na raspolaganje.
U osnovnim školama koje su se opredelile za pevanje, težište muzičke nastave je pevanje u horu.
Koliko često: 1-2 puta sedmično
Start: posle ljetnjeg raspusta  između
Cena: 26 evra mesečno za instrumente, 6,50 evra za hor, popust je moguć.
Više informacija i u vezi prijavljivanja pogledajte pod „JeKits

Instrumentalna nastava i nastava pevanja
Harmonika ili trombon, tamburica ili violina, klavir, oud (vrsta kratke tamburice), oboa, harfa i mnogi drugi muzički instrumenti stoje u ponudi nastave muzičke škole. Takođe i svi koji rado pevaju će svakako pronaći pravu ponudu u nastavi pevanja.
Muzička nastava je moguća za svaki uzrast i postoji u raznovrsnim formama.
Pojedinačno, u dvoje ili u grupi, muzička škola u svojim prostorijama nudi optimalne oblike muzičke nastave od samog početka ili kao nastavak nakon starta u nekoj od osnovnih škola.
Za sve koji muzičku nastavu iz nekog razloga ne mogu redovno posećivati svake sedmice, uz takozvanu Flexi-Kartu dobijaju takvu slobodu.
Koliko često:  jednom sedmično, a kod Flexi-Karte prema dogovoru
Start: najmanje četiri puta godišnje
Cena: cene su različite, zavisno od oblika muzičke nastave, popust je moguć. Za decu i omladinu do 25. godine  cena je između 34 – 92 evra, a stariji od dvadesetpet godina plaćaju dodatak za odrasle.
Za više informacija i u vezi prijavljivanja možete kliknuti na  „Instrumente und Gesang

Kooperacija sa usmerenim školama od 5.og razreda
U pojedinim usmerenim školama od 5.og razreda, muzička škola nudi instrumentalnu nastavu u okviru školske nastave.  U razredima za žičane ili duvačke instrumente, učenici u velikim grupama sviraju svako svoj instrument, a ujedno uče i da zajedno  muziciraju. 
Koliko često: 1-2 puta sedmično
Start: posle ljetnneg raspusta, ili od 1. februara
Cena: 22 evra mesečno, za manje grupe 34 evra, popust je moguć. Za više informacija i u vezi prijavljivanja kliknite na „Kooperationen ab Klasse 5

Digitalna muzika
Muzika preko smartfona, tableta i kompjutera se u međuvemenu već podrazumeva. U različitim početnim kursevima upoznajete se sa osnovama, a u takozvanom „Music Lab“ svako može producirati svoju sopstvenu muziku.
Novi kursevi počinju po pravilu posle letnjeg raspusta, za koje je potrebno plaćanje. Više inforamacija u vezi toga možete videti pod „Digitale Musik

Bohumski model – muzika za ljude sa invaliditetom
Muziciranje ljudi sa inavaliditetom postoji kao standardna ponuda muzičke škole.
Kod nas možete naučiti da svirate jedan muzički instrumenat ili možete da mizicirate u bendu , a postoji i mnogo mogućnosti da muzički budete aktivni. Mnoge od ovih ponuda se dešavaju u saradnji sa drugim ustanovama.
Koliko često: 1-2 puta sedmično
Start: najmanje 4 puta godišnje
Cena: 24 evra mesečno za instrumentalnu nastavu, za bend 11 evra, popust je moguć.
Više informacija i prijavljivanje pod „Bochumer Modell