Dobrodošli u muzičku školu grada Bohuma

Muzička škola je mesto za raznolikost. Zbog toga mi muzičku školu i to što ona nudi na ovom mestu opisujemo na srpskohrvatskom jeziku.

Ovde ćete pronaći sveobuhvatni opis najvažnijih ponuda i informacija muzičke škole. Preko znaka Symbol koji je na uvodnoj strani kliknuti, a isto tako možete navesti i celu web-stranicu i prevesti na srpskohrvatski jezik.

Muzička škola za svakog pojedinca

Bohum je veliki i raznolik grad, a isto tako i ponuda muzičke škole. Sama muzička škola smeštena je u centru grada, a izdvojena odeljenja muzičke škole raspoređena su po različitim delovima grada, u dečjim vrtićima i školama. Kvalifikovani učitelji nude časove za svaki uzrast deteta i za različite interese. Sadržina se prilagođava različitim potrebama i interesovanjima društva našeg grada. Ujedno se naš program stalno dalje razvija kroz fleksibilne oblike nastave, a projekti i digitalna ponuda se konstantno nadograđuju.
Za pristup i učešće na nastavi pri  muzičkoj školi treba se popuniti prijava. Skoro sve ponude se plaćaju, ali postoje i mogućnosti za odredjene popuste.
Za pitanja kliknite na link: „Kontakt

Muzička škola Vas srdačno očekuje!

Ponuda za decu od šest meseci do šest godina

Muzički mišići i muzički patuljci
Za decu od 6 meseci do 4 godine sa pratnjom odrasle osobe
Kod ove ponude deca posećuju nastavu i doživljavaju muziku zajedno sa jednom odraslom osobom. Oni zajednički pronalaze tonove, zvukove i uče pesmice. Pratnja od strane odrasle osobe pruža deci podstrek za zajedničko muziciranje.
Koliko često:  jednom sedmično
Start: u martu i oktobru
Cena: 24 evra mesečno, popust je moguć
Više informacija i prijavljivanje pod „Musikmäuse“ ili „Musikwichtel

Rano muzičko vaspitanje
Za decu uzrasta od 4 do 6 godina
U ranom muzičkom vaspitanju deca otkrivaju kako muzika u svojoj raznovrsnosti može da zvuči. U grupi se deca aktivno osamostaljiju za vreme pevanja, igranja i muziciranja. Muzička nastava priprema decu i za kasniju nastavu na muzičkom instrumentu.
Koliko često: jednom sedmično
Start: posle letnjeg raspusta
Cena: 29 evra mesečno, popust je moguć
Više informacija i prijavljivanje možete naći  pod „Musikalische Früherziehung

Muzika u dečjim vrtićima
Muzička škola u saradnji sa mnogobrojnim dečjim vrtićima nudi nastavu muzike na licu mesta. Pedagozi muzičke škole u ovim kursevima rade uzajamno sa vaspitačima dečjih vrtića. U ponekim obdaništima je plaćanje kursa obavezno, a u pojedinim dečjim vrtićima je besplatno.
Koliko često:  jedanput sedmično
Start: posle ljetnjeg raspusta
Cena: besplatno ili 27 evra mesečno, popust je moguć
Sve u vezi kurseva muzike u dečjim vrtićima, prijavljivanja i za više informacija kliknite na „Kita & Musikschule“ ili „EMU – Musik in der Kita

Ponuda za svaki uzrast

JeKits
Program „JeKits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ u prevodu „svakom detetu instrument, ples, pevanje“ se sprovodi u svim osnovnim školama u Bohumu.  Na školama je da izaberu između oblasti – instrumenti ili pevanje.
Sva deca osnovne škole tokom 1. razreda zajedno se upoznavaju sa osnovama muzike.
Koliko često:  jednom sedmično, ceo razred
Start: posle letnjeg raspusta
Cena: besplatna ponuda

Od 2. do 4. razreda osnovne škole postoji mogućnost instrumentalne nastave u manjim grupama.  Različite instrumentalne grupe sviraju zajedno u školskom orkestru. Muzički instrumenti  daju se besplatno učenicima na raspolaganje.
U osnovnim školama koje su se opredelile za pevanje, težište muzičke nastave je pevanje u horu.
Koliko često: 1-2 puta sedmično
Start: posle ljetnjeg raspusta  između
Cena: 26 evra mesečno za instrumente, 6,50 evra za hor, popust je moguć.
Više informacija i u vezi prijavljivanja pogledajte pod „JeKits

Instrumentalna nastava i nastava pevanja
Harmonika ili trombon, tamburica ili violina, klavir, oud (vrsta kratke tamburice), oboa, harfa i mnogi drugi muzički instrumenti stoje u ponudi nastave muzičke škole. Takođe i svi koji rado pevaju će svakako pronaći pravu ponudu u nastavi pevanja.
Muzička nastava je moguća za svaki uzrast i postoji u raznovrsnim formama.
Pojedinačno, u dvoje ili u grupi, muzička škola u svojim prostorijama nudi optimalne oblike muzičke nastave od samog početka ili kao nastavak nakon starta u nekoj od osnovnih škola.
Za sve koji muzičku nastavu iz nekog razloga ne mogu redovno posećivati svake sedmice, uz takozvanu Flexi-Kartu dobijaju takvu slobodu.
Koliko često:  jednom sedmično, a kod Flexi-Karte prema dogovoru
Start: najmanje četiri puta godišnje
Cena: cene su različite, zavisno od oblika muzičke nastave, popust je moguć. Za decu i omladinu do 25. godine  cena je između 34 – 92 evra, a stariji od dvadesetpet godina plaćaju dodatak za odrasle.
Za više informacija i u vezi prijavljivanja možete kliknuti na  „Instrumente und Gesang

Kooperacija sa usmerenim školama od 5.og razreda
U pojedinim usmerenim školama od 5.og razreda, muzička škola nudi instrumentalnu nastavu u okviru školske nastave.  U razredima za žičane ili duvačke instrumente, učenici u velikim grupama sviraju svako svoj instrument, a ujedno uče i da zajedno  muziciraju.
Koliko često: 1-2 puta sedmično
Start: posle ljetnneg raspusta, ili od 1. februara
Cena: 22 evra mesečno, za manje grupe 34 evra, popust je moguć.
Za više informacija i u vezi prijavljivanja kliknite na „Kooperationen ab Klasse 5

Digitalna muzika
Muzika preko smartfona, tableta i kompjutera se u međuvemenu već podrazumeva. U različitim početnim kursevima upoznajete se sa osnovama, a u takozvanom „Music Lab“ svako može producirati svoju sopstvenu muziku. Novi kursevi počinju po pravilu posle letnjeg raspusta, za koje je potrebno plaćanje.
Više inforamacija u vezi toga možete videti pod „Digitale Musik

Bohumski model – muzika za ljude sa invaliditetom
Muziciranje ljudi sa inavaliditetom postoji kao standardna ponuda muzičke škole.
Kod nas možete naučiti da svirate jedan muzički instrumenat ili možete da mizicirate u bendu , a postoji i mnogo mogućnosti da muzički budete aktivni. Mnoge od ovih ponuda se dešavaju u saradnji sa drugim ustanovama.
Koliko često: 1-2 puta sedmično
Start: najmanje 4 puta godišnje
Cena: 24 evra mesečno za instrumentalnu nastavu, za bend 11 evra, popust je moguć.
Više inforamacija u vezi toga možete videti pod „Bochumer Modell

Doživi muziku u njenoj raznovrsnosti kroz zajedničko muziciranje
Ansambl, bend, hor
Svirati jedan insterumenat ili pevati je lepo, ali zajedno sa drugima je još lepše. Shodno tome muzička škola ima oko 150 ansambala za zajedničko muziciranje.
Uz instrument ili sa glasom, za svakoga će se pronaći odgovarjuća ponuda bilo to u dečjem horu, gudačkom orkestru, interkulturalnom ansamblu, duvačkom orkestru, nekom od bendova ili u nekom od mnogih ansambala. Svi ansambli muzičke škole redovno nastupaju na koncertima muzičke škole i u okviru drugih javnih izvođenja.
Koliko često: jednom sedmično
Start: moguć u bilo koje doba godine
Cena: učenici instrumentalne nastave ili nastave pevanja ne plaćaju dodatno, a za članove ansambla je 11 do 14 evra mesečno, popust je moguć.
Više inforamacija u vezi toga možete videti pod „Gemeinsam musizieren

Iznajmljivanje muzičkih instrumenata
Instrumentalna muzička nastava uspešna je samo ukoliko je na raspolaganju instrument, na kome se može redovno vežbati. Za takvu priliku možete iznajmiti odgovarajući muzički instrumenat, čak i u dečjoj veličini, pri muzičkoj školi.
Više inforamacija u vezi toga možete videti pod „Instrumente mieten

Prijavljivanje
Za učestvovanje na nastavi muzičke škole je neophodno da se prijavite. Prijava „Anmeldeformular“ bi se po mogućnosti trebala popuniti na web-stranici elektronskim putem. U muzičkim školama određenog okruga možete dobiti i odgovarajući formular.

Troškovi/cena
Nastava pri muzičkoj školi se po pravilu plaća i zavisno od forme nastave cena se veoma razlikuje.
Ogovarajuću cenu nastave naći ćete pod „Entgeltordnung“.
Oni koji primaju neke oblike socijalne pomoći mogu dobiti socijalni popust u visini od 50-100%. A dodatno uz to je moguć i takozvani popust za braću i sestre u visini od 20-50%. „Ermäßigungen„.

Za sva dalja pitanja možete nam se direktno obratiti preko mejla, putem telefona ili jednostavno navratite do nas, a mi ćemo Vam onda tačno reći, koliko bi Vaša nastava muzike iznosila.
Ovdje možete pronaći kontakte i naše radno vreme „Kontakt„.

Facebook i Instagram
Aktuelne informacije u vezi muzičke škole možete dobiti i preko socijalnih medija. Pratite muzičku školu na Facebook-u ili Instagram-u.